Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi

Çalışanların işyerlerinde her türlü sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamı içindedir. Ergonomi de bu kapsamın içindedir. Çalışanların fizyolojik ve zihinsel koşullarının iyileştirilmesi, bunlara bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla ergonomik koşulların oluşturulması oldukça önemli bir konudur. Ergonomik çalışma ortamı oluşturulmasında, çalışanların fiziksel ve zihinsel iş yükünün dikkate alınması için belirli mühendislik yaklaşımlarını göz önünde bulundurmak gereklidir. Ergonomi eğitimi ile çalışma ortamında uyulması gereken ergonomik ilkeler ve ergonomi risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

Ergonomi, çalışanların yaptıkları iş, çalışma ortamında kullandıkları makine, alet, araç ve gereçler, çalışma ortam koşullarından soludukları havaya kadar kişi ile uyumlu olmasıdır. Çalışan ve çevresi arasında uyum ve uygunluk sağlanırsa insan üzerinde oluşan stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Ergonomi hem fiziksel hem de psikolojik uygunluğu yani yaşam ile insan uyumunu hedefler.

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır. Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Ergonomistlerin işyerlerine yaptıkları çalışmaları işyerlerine taşımak işverenin yükümlülüğündedir. Bu amaçla ergonomi eğitimi oldukça önemlidir.

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitim Konuları:

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
 • Bazı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
 • Bedenin uygunsuz duruşu, uygunsuz duruşlara örnekler
 • Fiziksel ve işle ilgili ergonomik rahatsızlıklar.
 • Kimler kişisel faktörler nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının geliştirilmesinde büyük bir riske sahiptir?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtileri
 • Eğer kas iskelet sistemi rahatsızlığının belirtilerini yaşıyorsanız ne yapmalısınız?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından nasıl kaçınırsınız?
 • İş gücü kayıplarının önlenmesi
 • Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
 • İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
 • Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
 • Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri- nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

Ergonomi Eğitiminin İşletme Açısından Önemi

Çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları iş sağlığı ve güvenliği konularından biridir. Ergonomik olmayan ortamlarda, kullanılan araç ve gereçlerle iş kazaları ve meslek hastalıkları çok daha fazla meydana gelmektedir. Uygunsuz koşullarda çalışan işçilerin ise verimlerinin düşük olması oldukça doğaldır. İşveren ve çalışanın ergonomi konusunda birlikte hareket etmesi her iki tarafın da menfaatine olacaktır.

Ergonomi Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97