Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Kimyasal Ölçümler

Kimyasal Ölçümler

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin kalitatif ve kantitatif tayininin yapılmasıdır.

İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören her türlü maddenin çalışma ortamında oluşturdukları tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri belirli periyotlarla yaptırmak zorunludur.

Endüstriyel zehirlerin ölçülmesine kimyasal ölçümler diyoruz. Kimyasal ölçümlerin en başında toksik maddeler; kurşun, civa, kadmiyum, organik çözücüler, fosfor, organofosforlu bileşikler, arsenik gibi havada bulunan uçucu organiklerin cihaz aracılığı ile ölçülerek analiz edilmelidir.

Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreçli referans süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreli referans süresi ise 15 dakikadır.

İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartların güncel halleri dikkate alınmaldır. Kullanılan parlayıcı, patlayıcı, boğucu ve zehirli gaz içeren gaz tüpleri bina içinde veya dışında, kimyasal özelliklerine göre tehlike oluşturmayacak şekilde; boş ve dolu gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde, tamamı düşmeye karşı kelepçeli veya zincirle bağlı, dik bir şekilde, her türlü ısı kaynağından, açık alev ve kıvılcımlardan, aşındırıcı kimyasallardan uzak, serin ve kuru yerde muhafaza edilir.

Yedek yardımcı malzemelerin ve kimyasal maddelerin, yapısına, risk gruplarına ve saklama koşullarına göre muhafaza edecek havalandırma sistemli, bir depo veya uygun düzenlenmiş dolaplar bulunmalıdır. Ayrıca laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının MSDS olması veya kolay ulaşılabilir yerde bulundurulması sağlanmalıdır.

Eral OSGB işyerlerinde kimyasala maruziyetin olup olmadığını tespit ettikten sonra periyodik olarak kimyasal ölçümlerin yapılmasını sağlamaktadır. Kimyasal ölçümler için Eral OSGB ile iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97