Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

OSGB

OSGB

OSGB

1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 6331 sayılı iş kanunu ile getirilmiş zorunluluklarla ister işveren olsun ister çalışan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun çalışmak ve bu kuralları uygulamakla yükümlü hale gelmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre 1 işçinin dahi çalıştığı işyerinde iş güvenliğine uygun koşullar sağlanmak zorundadır.

İşyerinin çalışan kapasitesi ve tehlike grubuna göre en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun yetkiye sahip en az bir iş güvenliği uzmanından oluşan ve işyerinde kurulması gereken birime İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) denilmektedir. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin (İSGB) kurulması ve gerekli personelin sağlanması işverenin sorumluluğundadır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ise, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan, işletmelere rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) yerine Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) ile çalışmanın önemli avantajları vardır. İşyeri bünyesinde bulundurulması zorunlu işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini OSGB’ler tarafından sağlanır, aynı zamanda bu personelin sorumluluğu OSGB’nin üzerinde olur ve sigortaları OSGB firması tarafından ödenir. Bununla birlikte İş sağlığı ve güvenliği hizmeti OSGB tarafından karşılanacağı için tüm uygulamalar, bilgi ve belge yönetimi tek bir birim tarafından sağlanmış olur. Böylece işyerinde iş güvenliği sağlanırken işverenin hem mali hem de iş yoğunluğu olarak yükü azalmış olmaktadır.

OSGB Kurulması İçin Gerekli Şartlar:

Tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;

  1. a) En az bir işyeri hekimi,
  2. b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
  3. c) En az bir diğer sağlık personeli,

bulundurmak zorundadır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile karşılıklı bilgi ve belge yönetiminden sorumlu bir sorumlu müdür bulundurması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki yeni düzenlemelerle işyeri faaliyetleri ciddiyetle denetlenmekte ve yaptırımı yüksek cezalar uygulanmaktadır. Bu süreçte deneyimli kadromuz ile Eral OSGB olarak ihtiyaçlarınızı karşılamak ve sorularınızı cevaplamak üzere hazır bulunmaktayız.

Ayrıntılı bilgi için Eral OSGB ile iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97