Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

İş Güvenliği

İş Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK), Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere dayanan bu yasa ile iş güvenliğinde yeni bir dönem başlamıştır. Bununla birlikte işçinin, işin ve işyerinin sağlıklı ve güvenli bir ortama dönüşmesi için yasal zorunluluklarla beraber bu çalışma kültürünün benimsenmesi hedeflenmiştir.

İş Güvenliği

Türkiye, sanayileşmenin artmasıyla birlikte birçok problemle karşı karşıya gelmiştir. Bu problemlerin en önemlisi işin ve işyerinin, insanın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlardan arındırılması gereğidir. Bununla birlikte meslek hastalıkları, çevreye verilen zararla beraber çevre kirliliğinin artması, iş kazalarının çoğalmasına karşı 2012 yılında yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türkiye için bir dönüm noktası olmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uyulmadığı takdirde işin durdurulması ve idari para cezaları şeklinde yaptırımların da olacağı bildirilmiştir. Bunun yanında daha önce İş Kanunu 79uncu maddede yer alan işyerinin kapatılması ve işçilerin çalışmaktan alıkonulması yaptırımlarına bu kanunda yer verilmediğini ve İK/79. maddesinin yürürlükten kaldırılmış olduğu da görülmektedir. İşyeri faaliyetinin tamamen durdurulması ağır bir yaptırım olduğundan bu yaptırım ancak hayati tehlikenin bulunduğu durumlarda uygulamaya konulacağı belirtilmiştir. İşin durdurulması kararı en az üç iş müfettişinin yapacağı inceleme ve tespit doğrultusunda verileceği şeklinde kanunda yerini almıştır.

Osgb Hizmetleri

  • Rehberlik

İşyeri faaliyetlerine, çalışma ortamına ve koşullarına yönelik uygulanması gereken iş güvenliği hizmetleri, kullanılan teçhizat, makine ve aletlerin, kişisel koruyucu malzemelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu hakkında önerilerde bulunmak.

  • Risk değerlendirmesi

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kontrol ve ortam ölçümleri yapılarak risk değerlendirmesi yapmak ve işyerinde meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal yayılımı gibi acil durumlara yönelik acil durum eylem planı hazırlamak.

  • Çalışma ortamı gözetimi

İşyerinin, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğunun devamı için periyodik olarak çalışma ortamının gözetimini yapmak.

  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun ilk yardım eğitimi, temel yangın eğitimlerini sağlamak,  Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetiminin kaydedildiği yıllık değerlendirme raporu hazırlamak ve bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek OSGB’lerin hizmetleri arasındadır.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97