Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. İş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi aydınlatma ile işyerindeki tehlikelerin görünür kılınmasını sağlamaktadır. Aydınlatmanın, hata oranlarının azaltılmasına olan etkisiyle iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir rolü vardır. Aydınlatmanın, görsel etkisinin yanı sıra çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İşyerlerinde aydınlatmanın iş verimde de çok büyük etkileri bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından aydınlatmanın gerekli standartlara uygun olma zorunluluğu vardır. Bunun sağlanması işverenin yükümlülüğündedir.

Aydınlatma Ölçümleri

TS EN 12464 nolu “Işık ve Işıklandırma İş Mahallerinin Aydınlatılması – Bölüm 1: Kapalı Alandaki İş Mahalleri” standardında belirtilen işyerlerindeki bazı alanlarda ve işlerde gerekli aydınlatma şiddeti değerleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

İşyerlerinde bazı alanlarda ve işlerde gerekli aydınlatma şiddeti değerleri

 

Aydınlatma Şiddeti (lüks)

 

Koridorlar ve depolama alanları

100

Ofis çalışmaları

500

Yüzey hazırlama ve boyama

750

Montaj, kalite kontrol ve renk kontrolü

1000

 

İşyerlerinde aydınlatmanın uygun bir şekilde sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için

aşağıdaki parametreler göz önüne alınmalıdır;

  • Çalışma alanındaki aydınlatma şiddeti seviyesi,
  • Çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin dağılımı,
  • İş ekipmanlarının ve çalışan nesnelerin büyüklüğü,
  • İşyeri ortamında bulunan nesnelerden ışığın ne kadar yansıdığı,
  • İşyerindeki nesneler ve çevresindeki alan/arka plan arasındaki kontrast oranı,
  • Çalışma ortamında görülmesi gereken nesnelerin ne kadar zamanda fark edildiği,
  • Çalışanın yaşı

Aydınlatma şiddeti ve işyerindeki dağılımı, çalışanın yaptığı işte hızlı ve güvenli olması üzerine etkileri olumlu yöndedir. Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin ince detaylarının fark edilmesi o kadar kolay olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, aydınlatmanın konsantrasyon ve performansta oldukça etkili olduğunu göstermektedir.

Aydınlatma ölçümü; İş Sağlığı ve İş Güveliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olması gerekmektedir. Aydınlatma düzeyi ölçümü, yetkili mühendislerin kontrolünde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Aydınlatma ölçümleri lüxmetre ile yapılır ve Cihazın kalibrasyonunun yetkili laboratuvar tarafından yapılmalıdır. Tespit edilen değerler, olması gereken değerlerden az ise firma uyarılmakta ve ilave aydınlatma sistemleri, reflektörlerin temizlenmesi, açık renk boyanması gibi önerilerde bulunulmaktadır.

Eral OSGB iş güvenliği hizmetleri arasında aydınlatma ölçümleri de yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97