Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum, iş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek olası yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan kazalar, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları, Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planlardan oluşmaktadır.

İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar;

 • Risk değerlendirmesi sonuçları,
 • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali,
 • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar ile doğal afetlerin meydana gelme ihtimali,
 • Sabotaj ihtimali şüphesi yüksek olan durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.

İş veren; iş yeri tehlike sınıfına göre

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 30 çalışana, 
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 40 çalışana 
Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 50 çalışana kadar;

• Arama, kurtarma ve tahliye,

• Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 

İş Güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda acil durum eylem planı

 •  İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
 •  Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
 •  Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
 •  Belirlenen acil durumlar.
 •  Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

Aşağıdaki unsurları içeren iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren kroki:

 • Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.
 • İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
 • Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.
 • Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.
 • İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılmalı, gerekli denetimler sağlanmalı ve  planlar gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılmalıdır.

Yapılmış olan acil durum eylem planı; tehlike sınıfına göre

Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

Acil Durum Eylem Planı ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97