Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

Yangın eğitimi, güvenliği sağlama, önleme, korunma ve söndürme konularını ele alan bilimsel ve teknolojik çalışmaların ürünü olarak sunulan bir eğitimdir. Bu çalışmalardan önleme ve güvenliği sağlama yangın olayının öncesinde yapılan proaktif çalışmaları, söndürme ve yangın esnasında koruma ise yangın çıktıktan sonra yapılacak reaktif çalışmalardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 09.12.2003 tarihinde resmi gazetede yayımladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde yangın eğitimi ile ilgili olarak işyerinin taşıdığı tehlikeler ve işyerinin büyüklüğüne bağlı olarak yangın eğitimi almış yeterli sayıda çalışanın işyerlerinde istihdam edilmesini zorunlu kılmıştır. İşyerinin taşıdığı riskler ise her işyeri için özel hazırlanmış risk değerlendirmesi sonucu belirlenmektedir. İşveren bu risk değerlendirmesi sonucunda yangın riskinin de boyutu hakkında bilgi edinmiş olmaktadır. Önleme ve güvenliği sağlama konusunda risk analizi yapacak, uygulamaları belirleyecek ve bu uygulamaların takibini yapacak kişi olarak yangın güvenliği sorumlusunun bulundurulması yine işverenin sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile çalışanların güvenliğini sağlamak işveren ve/veya işveren temsilcisinin, yöneticinin sorumluluğudur. Yönetici, yangın ile ilgili teknik konulardaki düzenlemeleri ise Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapmalıdır.

Yangın Eğitimi

Yangın Güvenlik Sorumlusu Hangi Sektörlerde Bulunmalıdır?

Sağlık kurumları, konaklama tesisleri,

Eğitim kurumları gibi hizmet sektöründe,

Alış veriş merkezleri, ulaşım, depolama gibi ticaret sektöründe,

Sanayi sektöründe,

yangın güvenlik sorumlusu bulundurulmalıdır.

Yangın Güvenliği Sorumlusu olarak görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı veya iş güvenliği destek elemanı olarak çalışacak kişilerin bu eğitimi alma zorunluluğu vardır. Yangın söndürme konusu ise özel eğitim, araç ve gereçler gerektirdiği için ayrı bir meslek grubu olan itfaiyecilerin yetki ve sorumluluğundadır.

Yangın Eğitimi Kapsamı

Yangın eğitimleri temel ve genel olmak üzere iki farklı programda gerçekleştirilmektedir. Temel eğitim; toplam 16 saat ve en fazla iki gündür, acil durum eylem planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarının bu eğitimi alması gereklidir.

Genel eğitim ise genellikle işyerinde verilir ve işyerindeki işveren dahil işyerindeki bütün çalışanları kapsamaktadır.

Yangın Eğitimi ve iş güvenliği için Eral OSGB ile iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97