Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı

Avrupa Birliği tarafından 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren Patlamadan Korunma (ATEX) yönergesi uygulamaya konulmuştur.  Fransızca “ATmosphéres EXplosives” ifadesinin kısaltması olan ATEX Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir. ATEX, patlayıcı, parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretim faaliyetinin yapıldığı yerlere alınan uluslararası bir sertifikadır.

Ülkemizde ATEX

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkındaki yönetmelik, belirtilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerini kapsamaktadır. Patlama riski olan iş kollarında Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) hazırlama zorunluluğu vardır.

Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD), işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamlar belirli yaklaşımlarla tespit edilerek çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi vermektir.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan Korunma Dokümanı Zorunlu İşyerleri

 • LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve Dağıtım Tesisleri,
 • Un Değirmenleri,
 • Trafo İmalathaneleri,
 • Basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları
 • Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
 • Fırın veya Elektrostatik Boya Yapılan İşyerleri,
 • Ham Deri İmalathaneleri,
 • Akü İmalathanelerinin Bazı Bölümleri,
 • Zeytinyağı ve Diğer Yağ İmalathaneleri,
 • Boya ve Tiner İmalathaneleri,
 • Kimyevi Tahlil Laboratuvarları
 • Matbaalar
 • İlaç üretim endüstrisi
 • Kimyasal madde depoları

Patlamadan Korunma Dokümanında; Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği, belirtilen riskler için alınacak önlemler, işyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler, tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler, çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı, işyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu yazılı olarak bulunmalıdır.

Patlamadan Korunma Dokümanı aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir;

 • Proses şartları
 • Kimyasal Maddelerin Özellikleri
 • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
 • Tutuşturucu Kaynaklar
 • Havalandırma Özellikleri
 • Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması
 • Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi
 • Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme
 • Patlamanın Etkisinin Azaltılması
 • Konu başlıklarını içermektedir.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97