Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Mesleki Teknik Eğitimler

Mesleki Teknik Eğitimler

Bazı iş kollarında çalışan personeller yapacakları işlerin tehlikesinden dolayı yapacağı iş konusunda eğitimli, bilgili ve tecrübeli olmalıdır. Özellikle çok tehlikeli sınıfta olan işyerleri için çok küçük bir ihmalin bile çok büyük sonuçlar doğuracağı düşünüldüğünde eğitimli personellerin çalıştırılması oldukça önem kazanmaktadır. Mesleki eğitim, işe başlamadan önce işveren tarafından sağlanan, çalışacak kişinin yapacağı iş konusunda alması gereken eğitimdir. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yanı sıra personelin çalışacağı iş üzerine gerekli eğitimleri sağlaması iş güvenliğinin önemli bir parçasıdır. Bu eğitimler işyeri faaliyetine göre değişiklik göstermektedir.

Mesleki Teknik Eğitimler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimleri Yönetmeliği 31 Mayıs 2009 tarihinde 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak personelin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu kılınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı zorunlu mesleki ve teknik eğitimlerin düzenlenmesi Eral OSGB’nin hizmetleri arasındadır. Eral OSGB işyerlerinin faaliyet türüne ve kullanılan makine/teçhizat’a uygun eğitimlerin sağlanması için eğitim veren kurumlar ile irtibat kurarak işverene destek olmaktadır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. Aksi takdirde ilgili eğitimi aldırmayan işyerlerini ağır cezalar beklemektedir. Yönetmeliğe göre ilgili eğitimler alınmaması ve belgelendirilmemesi her çalışan için aylık 1120 tl cezaya mal olacaktır.

Zorunlu Mesleki ve Teknik Eğitimler

İlgili yönetmeliğe göre;

Metal Teknoloji

Kimya Teknolojisi

Ulaştırma Hizmetleri

Plastik Teknolojisi

Yer Birimleri

Elektrik Elektronik Teknolojisi

Madencilik Ve Maden Çıkarma Teknolojisi

Metalürji Teknolojisi

İnşaat Teknolojileri

Ahşap Teknolojisi

Makine Teknolojisi

İş Makineleri Operatörlüğü

konularında mesleki eğitim alma zorunluluğu vardır. Mesleki ve teknik eğitimler, personeli çalışacağı iş konusunda gerekli donanım ve beceriyi kazandırarak kişiyi o mesleğe hazırlamak üzere planlanmıştır. İşverenin en büyük sıkıntısı olan kalifiye eleman eksikliği bugün iş kazalarının da temelini oluşturmaktadır. İşi bilmeyen bir personel, hem kendi hem iş arkadaşları hem de işyeri için tehlike oluşturmaktadır. Nitelikli personel açığını kapatmak ve meslek edindirmek amacıyla MEB birçok alanda mesleki ve teknik eğitim açmaktadır.

Eral OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği’nin önemli bir parçası olan mesleki ve teknik eğitimi işverenlere ulaştırmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Eral OSGB ile iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97