Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardımcı; ilk yardım tanımında belirtilen amaçlar doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç-gereç kullanmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardımcı sertifikası almış kişidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre bütün tehlike sınıfı işyerlerinde çalışan sayısı farketmeksizin ilkyardım sertifikasına sahip personel bulundurma zorunluluğu vardır. İlk yardım eğitimi almış personel sayısı işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre değişiklik göstermektedir. İlk yardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan her 10 personel için bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde ise her 20 personel için bir adet “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması gerekmektedir.

Doğru Bir İlk Yardım Hayat Kurtarır

İşyerlerinde yangın, deprem, zehirlenme, yaralanma veya hastalanma gibi acil bir durum olduğunda sağlık ekiplerinin olay yerine gelene kadar geçen sürede ilk yardım müdahalelerinin yapılması çoğu zaman hayat kurtarmaktadır. Bu müdahalelerin doğru tekniklerle yapılması oldukça önemlidir. Bu yüzden ilk yardım yapan kişilerin bu konuda yetkin kişiler olması gerekmektedir. Yapılacak herhangi bir yanlış müdahale geri dönülmez sonuçlara sebep olabilir.

Kimler İlk Yardımcı Olabilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan İlk yardım Yönetmeliğine göre ilk yardımcı olmak için en az ilkokul mezunu olmak, Temel İlk Yardım Eğitimi almış olmak, İlk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı almayı hak kazanmış olmak gerekmektedir.

İlk Yardım Eğitimi

İlk yardım eğitimi yapılacak tüm kurumlarda Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları ve sunum CD’leri kullanılmaktadır. Bu eğitim

  • İlk yardım eğitimi 16 saat,
  • Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
  • OED (Otomatik Şok Cihazı) eğitimi 2 saat,
  • Afetlerde ilk yardım eğitimi 4 saat,
  • İlk yardım eğitici eğitimi 40 saat,
  • İlk yardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

olarak düzenlenmektedir.

İlk Yardım Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97