Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Asbest Söküm Raporu

Asbest Söküm Raporu

Asbest Söküm Raporu

Sanayi Devrimi sonrasında buhar kazanlarının, boruların ve türbinlerin yalıtım malzemesi olarak Asbest kullanılmıştır. Asbest, çeşitli silikatların milyonlarca yıl önce yüksek basınç, sıcaklık ve kimyasal etkilere maruz kalması sonucunda oluşturduğu kristalize bir grup minerale verilen isimdir. Eski Yunancada çözünmeyen veya ölümsüz anlamındadır. Piyasada ise Amyant olarak bilinmektedir Asbest kullanımı, 20. Yüzyıldan sonra çeşitlenerek artmıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde ısı ve ses yalıtımında, sürtünmeye ve yanmaya dirençli malzeme üretiminde, dekorasyon ve güçlendirme amaçlı olarak inşaat, tekstil, kimya, otomotiv, gemi ve uçak sanayinde artarak kullanılmaya devam edildiğini görmekteyiz.

Ancak, 1990’lı yılların başında Asbestin toksik (zehirli) madde olduğu kesin olarak ortaya konması ve Asbest ve tozlarına bağlı Mezotelyoma (Akciğer Zarı Kanseri) ‘nin başlıca nedeni olduğunun saptanmasıyla gelişmiş ülkelerin tümünde kullanımı yasaklanmıştır. Belçika ve Hollanda; 1990’lı yılların başında asbest üretim ve kullanımı tamamen yasaklamıştır. Avrupa Birliği’nde ise 2005 yılından itibaren AB’ ye üye ülkelerde asbest üretimi ve kullanımını yasaklanmıştır. Ülkemizde 2010 yılında Asbest kullanımı yasaklanmış, 25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği”nde de belirttiği üzere mevcut bilgilere göre serbest asbest liflerine maruziyet aşağıdaki hastalıklara sebep olabilir denilerek hastalıklar sıralandırılmıştır. Ancak bu tarihe kadar inşa edilen sayısız ev, devlet dairesi, okul, hastane, askeri üs ve pek çok endüstriyel ürün vasıtasıyla hayatımızda yer almış ve ne yazık ki; Asbest ve tozlarından halen daha sanayi kuruluşlarınca arındırılma tamamlanamamıştır.

Özellikle yıkım veya tamirat işlerinde Asbest içeren malzemenin tozu etrafa yayılır. Oluşan bu toz; solunum yoluyla alındığında vücutta toksik etki göstermeye başlamaktadır. Asbest tozunun oluşmaması için her türlü söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlerinde mevzuata uygun olarak hareket edilmelidir.

Sizin işiniz yıkım, söküm, tamir veya bakım ile ilgiliyse; olası Asbest tehlikesi ile karşı karşıyasınız demektir. ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş kurumlar aracılığıyla, Asbest sökümü için gerekli formasyonu almış kişiler eliyle yapılan (yasal mevzuata uygun şekilde) Asbest sökümü ancak kalıcı ve en doğru şekilde yerine getirilmiş olacaktır.

Asbest Söküm Raporu  ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97