Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Toz Ölçümleri

Toz Ölçümleri

Toz, gözle görülemeyen katı taneciklerin insan sağlığına etki eden, meslek hastalıklara sebep olan partiküllerdir. Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmalarını sağlamak için toz ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçüm sonuçları iş ortamının çalışanlar için ne kadar sağlıklı olduğunu belirlemektedir. ÇSGB’nin toz ölçümü kapsamında 20/6/2012 tarihli yönetmelik kanunu ile düzenli toz ölçümü yapılması gereken iş yerlerinde tozla mücadele birimlerinin kurulması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zorunlu hala getirilmiştir. Yönetmelik kapsamında çalışan sağlığını ve güvenliğini korumak ve mesleki hastalıklarına sebep olabilecek her türlü risk faktörlerinin işveren tarafından önlenmesi gerekmektedir. ÇSGB belirlediği, gerekli eğitim ve bilgi işveren tarafından çalışanlara sağlanmalıdır.

Toz Ölçümleri

İşyerlerinde oluşan toz çeşitleri:

 •  Fibrojenik tozlar: Silikoz, aspestoz gibi pnömokonyoza sebep olan tozlardır.
 • Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında akut veya kronik zehirlenmeye sebep olan tozlardır. Bunlar kurşun, krom, kadmiyum, mangan, vanadyum gibi ağır metal tozlarıdır.
 • Kanserojen tozlar: Kansere sebep olan tozlardır. Bunlar asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel tozları gibi tozlardır.
 • Radyoaktif tozlar: Bunlar çok sayıda olmakla beraber en önemlileri uranyum, seryum, zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tuzlarıdır.
 • Alerji yapan tozlar: Bunlar bazı insanlarda alerji yapan, astın ve egzama gibi hastalıklara sebep olan tozlardır.
 • İnert tozlar: Akciğerlerde birikebilen, fakat Herhangi bir hastalık yapmayan tozlardır.
 • Organik tozlar: Bitkisel ve hayvansal tozlar (pamuk,tütün,yün)
 • İnorganik tozlar: Kimyasal ve doğal bileşikler

Çalışma ortamı içerisinde oluşan tozların hava yoluyla solunması sonucunda birçok meslek hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklardan çalışanların korunması için İSG standartlarına uygun koruyucu maskeler, koruyucu donanımları ve araç gereçleri işveren tarafından tedarik edilmesi zorunludur.

Toz Ölçümü Çeşitleri

 1. Dozimetrik Toz Ölçümü
 2. Çevre Havası Toz Ölçümü
 3. PM 10 Ortamda Toz Ölçümü
 4. Çöken Toz Ölçümü

Eral OSGB olarak iş güvenliği hizmetlerimiz arasında toz ölçümü hizmetimiz de bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Eral OSGB ile iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97