Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Titreşim Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

Titreşim, bir cismin iç veya dış kuvvetlerin etkisiyle yaptığı salınım hareketidir. İnsan titreşimi ise, titreşen bir yüzey veya cisim ile temas sonucunda kişinin hissettiği titreşim olarak tanımlanmaktadır. Titreşim, insan vücuduna, temas eden titreşen yüzey aracılığı ile iletilir. Bu yüzey bir makinenin tutamak kısmı, bir aletin yüzeyi veya motorlu bir makinenin koltuğu olabilir.

Tutamak kısmı olan ve elle kullanılan aletlerden iletilen el-kol titreşimi ve motorlu bir makinenin üzerindeki koltuk veya yüzeyden iletilen tüm vücut titreşimi olmak üzere iki çeşit titreşim maruziyeti bulunmaktadır. Titreşim türü, şiddeti, maruz kalma süresi ve etkilenen vücut parçasına göre çalışanlar üzerinde farklı etkiler oluşmaktadır.

Mesleki titreşim maruziyeti ile çalışan aletlerden yayılan, parmaklardan veya elin avuçlarından vücuda giren mekanik enerjiye el-kol titreşimi denir. Operatörü el-kol titreşimine maruz bırakan aletler birçok iş kollarında kullanılmaktadır. El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında kullanılan aletlerde sıklıkla görülmektedir.

Titreşim Ölçümleri

Titreşimin Sebep Olduğu Hastalıklar

 • El-kol titreşim sendromu (HAVS)
 • Damarsal hastalıklar
 • Kemik ve eklem hastalıkları
 • Kas hastalıkları
 • Diğer hastalıklar (tüm vücut, merkezi sinir sistemi)

Titreşimin Diğer Etkileri

 • Sürekli gürültüye neden olur.
 • Performansı etkiler.
 • Cihazlar titreşimden zarar görebilir.
 • Cihazda aşınmalar görülebilir.
 • Devamlı baş ağrısı olur.
 • Göz yuvarlağında devamlı titreşimler olur.
 • Uzak görme netliği kayıpları yaşanır.
 • Genel denge bozuklukları olur.
 • Sırt ve boyun kaslarında sertlik yaşanır.
 • Sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi sorunlar da yaratabilir.
 • Duyu organlarında, (kas, bağ ve eklem algılama sistemlerinde), iç kulak denge organında, derinin duyarlı kıl dibi ve deri altı organlarında, alt ve üst etraf kılcal damar ağında zararlı ve kalıcı etkiler gösterebilir.

Titreşim Kaynakları

 1. Taş kırma makinaları,
 2. kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler,
 3. ormancılıkta kullanılan taşınabilir testereler,
 4. parlatma ve rende makinaları,
 5. sanayide kullanılan elektrikli el aletleridir.
 6. traktör ve kamyon kullanımı,
 7. dokuma tezgahları,
 8. yol yapım, bakım ve onarım makinaları
 9. çelik konstrüksiyonlu yapılarda olan makina ve tezgahlar

İşverenin Yasal Yükümlülükleri

 1. İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır.
 2. İşveren, ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler.
 3. Değerlendirme ve ölçüm sonuçlarını, gerektiğinde kullanılmak ve denetimlerde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklar.
 4. Maruziyet eylem planı hazırlar.
 5. İşveren, maruziyetin önlenmesi veya azaltılması çalışmaları yapar.
 6. İşvren, maruziyeti, maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alır.
 7. İşveren maruziyet sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirler ve bunun tekrarını önlemek amacıyla, koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
 8. Çalışanların bilgi ve eğitim almasını sağlar.
 9. İşveren, çalışanların veya temsilcilerinin görüşlerini alır ve katılımlarını sağlar.
 10. İşveren, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
 11. İşveren, sağlık gözetimi sonuçlarını dikkate alarak, gerekli koruyucu önlemleri alır.
 12. Çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar.

Maruziyetlerin Yönetmelikte Yeri:

 • TS EN ISO 5349-1 “Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 1: Genel Kurallar”
 • TS EN ISO 5349-2 “Mekanik Titreşim – Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz”
 • TS EN 1032+A1:2011 “Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması”
 • TS ISO 2631-1 “Mekanik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar” standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.

Eral OSGB yönetmeliğe uygun titreşim ölçüm hizmetini sizlere sunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97