Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri ile eğitim kurumlarında işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. İşyeri hekimi olarak görevlendirilecek kişilerin Bakanlık onaylı işyeri hekimliği belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İlgili kanun ile işçilerin sağlıklı koşullarda çalışmaları ve işyerlerinde başlarına gelen herhangi bir sağlık problemine karşı işyeri hekimi hekiminden yararlanılmaktadır.

İşyeri Hekimliği Belgesi

İşyeri Hekimi

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olan hekimler, sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olan hekimler İşyeri Hekimliği Sertifikası adlı belgeyi almaya hak kazanmaktadırlar. İşyeri hekimliği eğitimleri, 180 saat teorik eğitim 40 saat uygulamalı eğitim olmak üzere iki aşamadan oluşan 220 saatlik bir eğitim sürecinden oluşmaktadır. Eğitim sonunda Bakanlığın sorumluluğundaki sınavdan yüz puan üzerinden en az 70 puan alan hekimler bu sertifikayı alabilmektedirler.

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri hekimi çalışma saatleri, işyeri faaliyetlerine göre belirlenmiş tehlike sınıfına ve o işyerinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak belirlenmektedir.

Buna göre işyeri hekimi çalışma süreleri;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika

olacak şekilde hesaplanmaktadır.

İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri hekimi, işveren ve iş güvenliği uzmanı ve işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde çalışır.

1) Rehberlik;       

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak
 • Yapılacak çalışmaların planlanması, uygulanması ve sürdürülmesi için işverene önerilerde bulunmak,
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek

2) Risk değerlendirmesi;

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak
 • Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

3) Sağlık gözetimi;

 • Sağlık gözetimi kapsamında çalışanların işe girişinde sağlık kontrolerini yapmak ve işe devam ettikleri süre içerisinde periyodik muayeneleri yapmak
 • Sağlık kontroleri sonucunda çalışacakların iş için uygun sağlık durumuna sahip olup olmadıklarını değerlendirmek ve bu konuda işvereni bilgilendirmek

4) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünün sağlanması
 • İlkyardım ve acil müdahale eğitimlerinin sağlanması
 • Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim vermek, eğitimin sürekliliğini sağlamak
 • Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde hazırlamak
 • Belirlenmiş konularla ilgili bilgileri İSG KATİP sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe bildirmek

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97