Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, gıda üretim ve perakende işyerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten işyerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği işyerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, işyeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu işyerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme halinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Eğitimler en az 8 saat, en fazla 40 saattir. Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi ve güzellik ve saç bakım hizmetlerinde çalışanlar için hijyen eğitimi olmak üzere iki eğitim türü bulunmaktadır. Alınan hijyen eğitimi sertifikaları geçerliliği ömür boyudur.

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Kapsamındaki Sektörler

  • Gıda üretimi yapan ve gıda ürünlerinin perakende satışını yapan işyerleri.
  • İnsani tüketim amaçlı sular ve doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan işyerleri, masaj ve güzellik salonları ve benzeri işyerleri.
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Bu sektörlerde çalışanların hijyen eğitim sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Çalışanlarına bu belgeyi almasından ve çalıştırılmasından işyeri sahibi sorumludur. Eğer işyeri sahibi de üretimde çalışıyor ise onun da hijyen eğitimi alması zorunludur.

Bu eğitimler, hijyen ilkelerinin ihlali nedeniyle toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüs, bakteri, parazit, mantar ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya toplum sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını içermektedir. Ayrıca ilgili komisyonca işyeri faaliyetlerine göre hijyen ve temizlik ilkelerinde belirtilmesi gereken ek konular eğitimlerin içeriğine eklenebilir.

Hijyen Eğitimi Belgesi Gerektiren İş Kollarında Kimler Çalışamaz?

  • Hijyen Eğitimi Belgesi olmasına rağmen gıda ile taşınan ve bulaşan bir hastalığa sahip olanlar
  • Bazı hastalıkların taşıyıcısı olanlar
  • İshali bulunanlar
  • Vücudun görünür bölgelerinde açık veya enfeksiyonlu yara, deri deformasyonu bulunanlar
  • Halkta tiksintiye neden olacak deri lezyonlarına sebep olan cüzzam, frengi ve verem gibi hastalığına yakalananlar

Hijyen Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97