Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97
Email : info@eralosgb.com.tr İletişim : 0212 438 09 97

Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik etkileri kapsamaktadır. Fiziksel etkilerden biri olan gürültü hafife alınmayacak kadar insan sağlığını etkileyen çalışma ortamı sorunlarındandır. Ayrıca gürültü insanı oldukça rahatsız eden bir çevre kirliliğidir.

Gürültünün insan üzerinde hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri vardır. Sürekli ve çok yüksek sesler, fiziksel olarak kulak rahatsızlıklarıyla beraber psikolojiyi de etkilemektedir. Bu da çalışanda performans düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu yüzden işyerlerinde meydana gelen gürültünün belirli sınırlar altında tutulması iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.

Gürültü ölçümlerinin yapılması çalışan için uygun çalışma ortamının sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken konulardandır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde çevresel gürültünün değerlendirilmesi, bazı lisans ve izin belgelerinin alınması gerekliliği belirtilmiştir. Gürültü ölçümleri, gerekli izin belgeleri için bu konuda uzman bir firmadan destek alınması gereklidir.

Gürültü Ölçümleri

Gürültü ölçümü hem insan sağlığı, hem gürültü kirliliğini önlemek için önemlidir. İşyeri çevresinde bulunan sosyal çevrenin de işyeri gürültüsünden etkilenmemesi gerekmektedir. Çevreden gelebilecek şikayetlerin de önüne geçmek işyeri menfaatinedir. Aşırı gürültüye sebep olan kaynaklar değiştirildiğinde ya da sayısında değişiklik yapıldığında gürültü ölçümü yenilenmelidir.

Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır?

Gürültü ölçümü ses ölçerlerle yapılmaktadır. Bu cihaz sonometre olarak adlandırılmaktadır. Gürültü ölçümleri yapılması için öncelikle gürültü ölçümleri, ses ölçerler (sonometre), sürekli ölçüm/izleme sistemleri ve dozimetreler ile gerçekleşir. En çok kullanılan ses ölçüm cihazı genelde sonometredir. Ölçüm yapılmadan dış faktörler ve buna bağlı gürültü ölçümünü etkileyecek faktörler göz önüne alınmalıdır. Örneğin dış ortamdan gelen ses, gürültü, rüzgar sesi gibi sesler sağlıklı bir ölçüm yapılmasına engel olur. Gürültü ölçümü yüksek çıktığında dış ortam seslerinin karışmadığına emin olmak için ölçümler tekrarlanır.  Ölçüm yapıldığı gün rüzgâr varsa rüzgar yönünde ölçüm yapılmalıdır ve ayrıca olabildiğince durgun hava koşullarında ölçümler yapılmalıdır. Gürültü ölçümü öncesinde ilk gürültünün hangi sıklıkla, ne zaman ve hangi amaçla değerlendirileceğine dair bir planlama yapılması gerekmektedir. Doğru bir planlama doğru gürültü ölçüm sonuçlarını verecektir.

İnsan kulağı 20-20000 Hz ya da 0-140 db. arasındaki sesleri duyabilmekte bu seviyenin altında ve üstünde yer alan sesleri duymamaktadır. Gürültü ölçüm cihazı ile gürültü ölçümleri yapılırken bulunulan ortamda yer alan cihazların aynı anda çalışması sırasında ortaya çıkan seviye ölçülmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamı sadece çalışma ortamı içeriğini ilgilendiriyor olsa da kapsamı oldukça geniş ve ayrıntılıdır. Bu yüzden hizmet alacağınız OSGB firmasını seçerken mevzuata hakim, güncel gelişmeleri ve değişiklikleri takip eden, işini titizlikle yapan bir firma olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Gürültü Ölçümleri ve diğer iş güvenliği hizmetlerimiz için Eral OSGB ile iletişime geçin

İletişime Geçiniz !

İş Güvenliği, İşyeri Hekimi, Risk Analizi, İlk Yardım Eğitimi, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eylem Planı hakkında detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

 Email : info@eralosgb.com.tr

 İletişim  :    +90 212 438 09 97